Zonne-Energie Academy

Zonne-Energie Academy is dé plek als het gaat om kennisoverdracht op het gebied van Zonne-Energie in Nederland.

Mooi, schoon, stil en 100% duurzaam

De toepassing van zonne-energie systemen in de gebouwde omgeving heeft de afgelopen jaren een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt. Of het nu gaat om de benutting van zonne-energie voor tapwatersystemen door middel van zonne-boilers (thermische zonne-energie) of dat het gaat om de inzet van elektrische stroom door gebruik te maken van PV panelen als bron voor warmtepompsystemen. Allen hebben reeds hun nut bewezen en vormen in veel gevallen een vast onderdeel van de duurzame infrastructuur in woningen en utiliteitsgebouwen.

Leergang Zonne-Energie

Om ervoor te zorgen dat de juiste kennis in huis is voor het ontwerpen en installeren van deze systemen biedt de Zonne-Energie Academy de Leergang Zonne-Energie aan. De cursussen in de Leergang worden georganiseerd in nauwe samenwerking met BDA dak en gevel opleidingen.